Początki fotografii

  • Początki fotografii to wiek XIX.
  • Francuski fizyk Joseph Nicéphore Niépce jako pierwszy utrwalił obraz z aparatu.
  • Wykorzystał do tego specjalną płytkę, dziś nazywaną dagerotypem.
  • Nazwa pochodzi od nazwiska współpracownika Niépce  – Louisa Daguerre’a.
  • Oficjalna prezentacja wynalazku miała miejsce w 1839 roku.
  • Jednak technikę, która stanowi podstawę obecnej fotografii opracował Anglik – William Talbot.
  • To właśnie jego uznaje się za pioniera w dziedzinie fotografii.