Podmiot czynności twórczych

  • Rola konkretnego człowieka, jaką pełni on we życiu jako autor danego dzieła literackiego.
  • Jest wpisany w konkretne dzieło literackie, stanowi jego wirtualnego twórcą.
  • Wg niektórych badaczy jest ta samą osoba, co autor.
  • Ideę podmiotu czynności twórczych stworzył  Janusz Sławiński (1934 2014), filolog, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych.