Dawne wzory

Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako nauczyciele.