Podwójnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podwójnie przysłówek Muszę wszystko kupować podwójnie.