Po jakiemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po jakiemu przysłówek Po jakiemu on mówi?