Podział

Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.