Pokolenie „bruLionu”

  • Pokolenie poetów urodzonych po 1960 roku.
  • Debiutowali już w nowych politycznie czasach.
  • Znaleźli się w nowej sytuacji po 1989 roku.
  • Było to pokolenie rozczarowane oficjalnym obiegiem.
  • Cechą charakterystyczną był ich indywidualizm.
  • Drukowali swe wiersze w czasopiśmie „BruLion”.