Prosta droga

Poprzez pasanie gęsi i świń doszedł do oświaty.