„Polonez na 3 Maja”

Radosna pieśń patriotyczna sławiąca tak doniosłe wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja (Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Słowa pieśni stworzył  Karol Kozłowski.

Dziś wesoło już od rana,
świętujemy w całym kraju
Cała Polska rozśpiewana,
bo to dzisiaj Trzeci Maja.
Będziem śpiewać tak co roku
– wolna jest Rzeczpospolita!
I tańcować aż do zmroku,
niechaj Polska nam rozkwita,
I tańcować aż do zmroku,
niechaj Polska nam rozkwita.

W takt muzyki dzionek płynie,
humor wszystkim dopisuje.
Trzeci Maja z tego słynie,
że się człek weselszy czuje.
Na ulicach gwarno wszędzie;
cieszy się Warszawa, Kraków…

Cały dzień już dziś tak będzie,
Trzeci Maja – dniem Polaków
Cały dzień już dziś tak będzie,
Trzeci Maja – dniem Polaków.