Tablica upamiętniająca Technikum Geologiczne w Kielcach

Technikum Geologiczne im. Stanisława Staszica w Kielcach działało w Kielcach od 1953 roku do 2005, kiedy to szkolę zamknięto w wyniku kolejnej z reform szkolnych. Technikum kształciło w dwóch specjalnościach: geologii i wiertnictwie. Ukończyło ją 2200 absolwentów. Poziom nauki był wysoki, o czym świadczą laury uczniów na specjalistycznych olimpiadach. Na małym skwerku tuż koło budynku, gdzie przez lata funkcjonowało technikum chemiczne, później klasy geologiczne postawiono kamień z tablicą pamiątkową. Spadkobiercą tamtych tradycji jest Technikum 8, istniejące obok VII LO w tym samym budynku.