Polskie prawo w wiekach dawnych

  • W Rzeczypospolitej Obojga Narodów obowiązywało prawo uzależnione od statusu społecznego.
  • Za zabójstwo szlachcica – nieszlachcic karany był śmiercią.
  • Jeśli jednak morderca był szlachcicem, a zamordowany pochodził z niższych warstw spoecznych to zabójca płacił 10 grzywien.
  • Była to kara symboliczna, bowiem za żupan szlachcic płacił 50 grzywien.
  • Jedną grzywnę, nieraz nawet niecał,ą kosztowała beczka wina.
  • W przypadku, gdy morderca i ofiara byli szlachcicami to oprawca płacił 120 grzywien i trafiał do więzienia na półtora roku.