Renesans [znaczenie]

  • Wprowadzenie literatury polskiej w krąg kultury europejskiej.
  • Ukształtowanie nowoczesnego języka poetyckiego poprzez stosowanie bogactwa stylistycznego i urozmaiconych strof.
  • Usstalenie w poezji polskiej wzorców takich gatunków, jak pieśń, fraszka, tren.
  • Stworzenie wzoru wersyfikacyjnego poezji polskiej – wiersza sylabicznego.