Polydoros [mitologia]

  • Syn Priama i Hekabe (lub Latoe).
  • Wg tradycji Homerowej w czasie wojny trojańskiej z powodu młodego wieku, decyzją króla Priama, nie był dopuszczony do walki.
  • Na własna rękę wdał się w pojedynek z Achillesem i zginął.
  • Wg późniejszej tradycji Polydoros  przed wojną został oddany jako dziecko pod opiekę króla Tracji, Polymestorowi lub jego żonie, a starszej siostrze Polydorosa – Ilionie.
  • Równocześnie rodzice przekazali im skarb, ktory mial chłopcu zapewnić utrzymanie na wypadek klęski Trojan.
  • Polymestor – chcąc go zagarnąć, a może za namową Greków, zabił chłopca.
  • Hekabe, która znalazła zwłoki chłopca wyłupiła za to oczy Polymestorowi.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.