Pomimo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pomimo przyimek Pomimo złości pomógł mu.