Ponadto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ponadto spójnik łączący dwa zdania o treści uzupełniającej się Nie miał głosu, ponadto nie lubił śpiewać.