Ponad to [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ponad to wyrażenie przyimkowe Nie pamiętał nic ponad to zdarzenie.