Poniekąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
poniekąd przysłówek Był poniekąd głównym doradcą.
partykuła ograniczająca Poniekąd masz rację.