Poniewczasie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
poniewczasie przysłówek Przypomniał o tym poniewczasie.