Pomnik św. Tekli w Kielcach

Od lat na kieleckim Rynku stoi  figura św. Tekli, patronki umierających, chorych na oczy, chroniącej przed dzikimi zwierzętami, pożarami i zarazą. Jej fundatorem (1765) był kucharz biskupa Kajetana Sołtyka – Maciej Gilba. Początkowo pomnik stał przed kamienicą „Sołtyki”, ale w trzeciej dekadzie XX wieku przeniesiono go na obecne miejsce. W dawnym miejscu (w podłożu) umieszczono tablicę, informującą o tym fakcie. Ta barokowa figura wrosła w kielecki krajobraz. „Nasza” Tekla trzyma duży krzyż  U stóp ma lwią głowę i węża oraz dwa małe anioły. Na postumencie z piaskowca znajdują się dwa łacińskie napisy, które w tłumaczeniu oznaczają:

  • na frontowej części ” Tylko Bogu cześć i chwała” 1836,
  • z tyłu pomnika „Uniknie ognia powietrza wód zwierza,  kto Świętej Tekli przyczynić dowierza” 1765″.