„Popioły” Stefana Żeromskiego [postaci drugoplanowe]

Kapitan Wyganowski
 • Pokrewna dusza Cedry,
 • Pozornie spokojny i mocny,
 • Najpierw ironizuje, udaje cynika, kpi z sentymentalizmu,
 • Okazuje się człowiekiem wrażliwym.
Stary Olbromski
 • Dziwak i tyran wobec wszystkich członków rodziny,
 • Wyrzuca z domu starszego syna Piotra, a potem Rafała,
 • Dusigrosz
Trepka
 • Pełen humoru i poetyckiego liryzmu,
 • Dba o ziemię,
 • Pragnie oświecić chłopów.
Nardzewski
 • Stary konfederat barski,
 • 30 lat nie wyjeżdża ze swej wsi,
 • Nie uznaje zarządzeń austriackich,
 • Ginie zabity przez Austriaków.
Michcik
 • Typ wiernego starego sługi,
 • Żołnierz kościuszkowski,
 • Spomiędzy trupów wynosi Piotra Olbromskiego,
 • Obdarzony wolnością przez księcia Gintułta nie chce iść do nowego dzierżawcy,
 • Skatowany trafia do wojska austriackiego,
 • Uwalnia się w trakcie bitwy o Sandomierz, gdzie ratuje księcia Gintułta,
 • Potem służy w Wyrwach u Rafała i razem z nim idzie na wielką wojnę.
Helena de With
 • Subtelna,
 • Całe bogactwo wewnętrzne zaprzepaszcza w miłości.
Major de With
 • Major wojsk pruskich,
 • Mistrz katedry masońskiej,
 • Cierpi po utracie Heleny.
Gajkoś
 • Kocha stan żołnierski, wiarus,
 • Namawia Cedrę do wstąpienia do wojska (lansjerów) i pójścia w świat.
Elżbieta Gintułt-Ołowska
 • Piękna, odznacza się niezwykłą urodą,
 • Oczarowani sa nią wszyscy mężczyźni, także i brat,Dumna, nieodgadniona, wyniosła.