Poprawiać się [synonimy]

  • Podciągać się.
  • Obracać na lepsze.
  • Wchodzić na drogę poprawy.
  • Podnosić się z upadku.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]