„Portret” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Tematem jest portret mężczyzny.
  • Stanowi poetyckie wyobrażenie ukochanego.
  • Przedstawia wygląd zewnętrzny.
  • Podmiot liryczny nie ujawnia się, ale to zakochana kobieta, prawdopodobnie sama poetka.
  • Fascynuje ją jej mężczyzna.
  • Odbiorcą jest sportretowany mężczyzna.
  • Utwór to zaledwie czterowiersz.
  • Występują rymy abba.
  • Środki artystyczne to: epitety (np. „szerokie ramiona”), metafory (np. „spojrzenie: fala wzburzona”).

Usta twoje: ocean różowy.
Spojrzenie: fala wzburzona.
A twoje szerokie ramiona:
Pas ratunkowy…