Porządek joński

  • Charakterystyczna była lekkość, smukłość i ozdobność.
  • Kolumna stała na profilowanej bazie.
  • Jej trzon był lekko wybrzuszony pośrodku.
  • Mniej jednak niż w kolumnie doryckiej.
  • Pionowe żłobienia trzonu  były gęstsze i drobniejsze niż w porządku doryckim.