Porządek koryncki

  • Ozdobny i bogaty.
  • Trzon i podstawa  kolumny były podobne do jońskich.
  • Różniła je głowica mająca kształt kosza okolonego rzędami liści akantu.