Postać pasywna

  • Postać, która nie ma wpływu na przebieg wydarzeń w utworze fabularnym.
  • Może  natomiast pełnić inne  funkcje.
  • Opisuje niekiedy kondycję ludzką, przedstawia typy różnych zachowań, podkreśla cechy innych postaci.