Typ

  • Postać skupiająca charakterystyczne cechy utrwalonego wzoru.
  • Jest reprezentatywną postacią dla jakiegoś środowiska.
  • Cechy osobowościowe typu zmieniają się zależnie od epoki.
  • Nieraz ulegają uogólnieniu.
  • Typy charakterystyczne są dla komedii charakterów, westernów, farsy czy powieści realistycznej.