Pacyfizm

  • Z łaciny oznacza wprowadzający pokój.
  • Trend, postawa propagująca pokój.
  • Jednocześnie potępia wojnę i wszelkie zbrojne działania bez względu na ich przyczyny.
  • Przyświeca tej tendencji idea świata wolnego od przemocy.
  • Funkcjonuje już od starożytności w wielu systemach religijnych i społecznych.