Satanizm

  • Kult szatana i zła.
  • Cechą charakterystyczną jest indywidualizm i uwolnienie ludzkich instynktów.
  • Człowiek taki odrzuca Boga.
  • Ideologia wykorzystuje słowo jako nośnik informacji, pobłażliwość, kłamstwo i muzykę.
  • Ruchy satanistyczne pojawiały się od wieków, szczególnie w środowiskach zainteresowanych magią.
  • Motyw kultu szatana jest obecny także w literaturze i filmie.