Powieść polifoniczna

  • Inaczej nazywana wielogłosową.
  • Określa zjawisko dialogicznego zestrojenia języków.
  • Następuje w niej także zespolenie idei i światopoglądów.
  • Autorzy tych dzieł wprowadzają różne zabiegi ukazujące człowieka jako pełnoprawną świadomość, mimo pewnego niedopełnienia.
  • Polega to na koncentracji na wnętrzu postaci i ograniczeniu komentarzy.