Powieść tendencyjna

  • Powieść z tezą, uprawiana na początku pozytywizmu.
  • Cechuje ją instrumentalne wykorzystanie materiału literackiego.
  • Podporządkowywał go autor wyznawanym przez siebie ideologiom.
  • Umieszczał w utworze stronnicze komentarze i schematyzował świat przedstawiony.
  • Bohaterów wyraźnie dzielił na pozytywnych i negatywnych.
  • Tak organizował materiał fabularny, że losy bohaterów stanowiły demonstrację potępianych i zachwalanych zachowań.