Powieść utopijna

  • Prezentuje obraz idealnych społeczeństw.
  • Odwołuje się do schematów narracyjnych i fabularnych wypracowanych przez konwencję realistyczną.
  • Takie idealne światy lokalizowane są najczęściej w przyszłości, niekiedy na nieznanych wyspach.
  • Powieści tego typu mają charakter utworu fantastyczno-dydaktycznego.