Tarcza [symbolika]

 • Kiedyś była niezbędną częścią uzbrojenia wojsk różnych formacji.
 • Chroniła przed ciosami.
 • Tarcze herbowe ułatwiały rozpoznawanie walczących rycerzy.
 • Tarcza jest symbolem zwycięstwa, ale też i klęski.
 • Można wrócić z wojny z tarczą (jako zwycięzca) lub na tarczy (jako poległy).
 • Tarcza jest znakiem rycerstwa i cnót rycerskich.
 • W Biblii oznacza boską opiekę, samego Boga i słowo Boże.
 • Postrzega się ją jako emblemat wiary, zbawienia, prawdy, prawości, służby i oddania.
 • Ponadto tarcza to spokój i mądrość.

Odniesienia znaleźć można:

 • II Księga Samuela 22,36.
 • Księga Mądrości 5,20.
 • Księga Eklezjastyka 18,21.
 • Księga Eklezjastyka 22, 31.
 • Księga Eklezjastyka 30,5.
 • Psalm 90,5.
 • Psalm 5,13.
 • T. Zalewski, „Z postępem”.
 • B. Leśmian, „Tarcza”.

 

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.