Krzyżówka

  • Należy do kultury popularnej.
  • Jej ojczyzną jest Anglia.
  • Wynaleziona została w XIX wieku.
  • Polega na odgadywaniu haseł i umieszczaniu ich w odpowiednich miejscach w diagramie.
  • Wpisuje się hasła pionowo i poziomo.
  • Niekiedy  tworzone jest hasło główne z poszczególnych liter pojęć cząstkowych.
  • Hasła dotyczą różnych dziedzin nauki i życia.