„Postój na pustyni” Josifa Brodskiego

  • Wiersz z 1962 roku.
  • Powstał jeszcze przed przymusowym wyjazdem poety z ojczyzny.
  • Ukazał się w zbiorze z 1970 roku pod tym samym tytułem „Postój na pustyni”.
  • Jest refleksją nad dziedzictwem kultury niszczonej przez sowiecką władzę.
  • Przykładem są cerkwie, przybytki sztuki, które odchodzą w zapomnienie a są zastępowane salami koncertowymi.
  • Barbarzyństwo urzędników niszczy np. w Leningradzie Kościół Grecki.
  • Te zniszczenia powodują tytułową pustynię, przed którą nie ma odwrotu.