Powieśc historyczna

  • Powieść historyczna – gatunkowa odmiana powieści, gdzie  świat przedstawiony jest rekonstrukcją przeszłości.
  • Wydarzenia rozgrywają się w czasach wcześniejszych niż te, w których autor tworzy.
  • Bazuje na dokumentach historycznych.
  • Prawdę historyczną uzupełnia fikcja literacka.
  • Bohaterowie historyczni spotykają się z osobami fikcyjnymi.
  • Kreowani sa bohaterowie pozytywni i negatywni.
  • Charakterystyczne jest realistyczne odtworzenie faktów, wprowadzenie scen batalistycznych.
  • Narrator jest wszechwiedzący.
  • Występują bohaterowie pozytywni i negatywni.
  • Często twórcy stosują stylizację językową.