Powieść polityczna

  • Utwór beletrystyczny, który ilustruje mechanizmy życia politycznego,
  • Przedstawia spory ideowe, walkę o władzę, funkcjonowanie organów państwa.
  • Sięga po tematy zarówno współczesne, jak i historyczne.
  • Nawiązuje do wydarzeń ze świata polityki.