Powieść społeczna

  • Podstawowa odmiana powieści realistycznej.
  • Czerpie tematy z codzienności i życia współczesnego autora.
  • Ukazuje najczęściej całą panoramę społeczeństwa.
  • Przedstawione w niej działania postaci motywowane są psychologicznie i społecznie.
  • Narrator powieści społecznej jest najczęściej wszechwiedzący, a fabuła jest zamknięta.