Poziomy [synonimy]

  • Horyzontalny.
  • Położony płasko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]