Prawdopodobny [synonimy]

  • Możliwy.
  • Ewentualny.
  • Oczekiwany.
  • Spodziewany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]