Prawda [synonimy]

  • Pewnik.
  • Aksjomat.
  • Prawdziwość.
  • Fakt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]