Pragnienie [synonimy]

  • Ochota.
  • Oskoma.
  • Pożądanie.
  • Zachcianka.
  • Kaprys.
  • Żądanie.
  • Chęć.
  • Dążność.
  • Głód.
  • Żądza.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]