Pracownik [synonimy]

 • Siła robocza.
 • Najemnik.
 • Robociarz.
 • Rzemieślnik.
 • Urzędnik.
 • Kancelista.
 • Fachowiec.
 • Fuszer.
 • Robotnik.
 • Kulis.
 • Chałupnik.
 • Biuralista.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]