Pracowitość [synonimy]

  • Obowiązkowość.
  • zaangażowanie.
  • Dokładność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]