Pracowicie [synonimy]

  • Żmudnie.
  • Mozolnie.
  • Gorliwie.
  • Dokładnie.
  • Trudno.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]