Pracować [synonimy]

  • Opracować.
  • Wypracować.
  • Być zatrudnionym.
  • Zajmować się.
  • Funkcjonować.
  • Czynić.
  • Urzędować.
  • Ordynować.
  • Obsługiwać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]