Pozwalać [synonimy]

  • Zezwalać.
  • Udzielać pozwolenia.
  • Zgadzać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]