Pozostawiać [synonimy]

  • Gubić.
  • Nie zabierać ze sobą.
  • Porzucać.
  • Zostawić.
  • Zrezygnować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]