Pozornie [synonimy]

  • Na pozór.
  • Z pozoru.
  • Zewnętrznie.
  • Z wyglądu.
  • Z imienia.
  • Na oko.
  • Na optykę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]