Poznawać [synonimy]

  • Poznajomić.
  • zaznajomić.
  • Przedstawiać się.
  • Odwiedzać.
  • Poznawać.
  • Zawierać znajomość.
  • Nawiązywać stosunki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]