Pożyczać [synonimy]

  • Kredytować.
  • Borgować.
  • Odstępować.
  • Dawać na raty.
  • Udzielać pożyczki.
  • Dawać na krechę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]